CHEFSCOACHING – ETT EXTERNT BOLLPLANK SOM SER TILL HELHETEN

Ibland behöver vi ha någon utomstående som kan ställa oss de rätta frågorna och som man kan bolla med. Ibland behöver vi hjälp med en specifik jobbsituation eller svåra situationer generellt på arbetsplatsen, livspusslet, balansen mellan jobb och fritid etc. Och då kan det vara både skönt och givande att prata med någon som inte alls är kopplad till sin arbetsplats.

 

En holistisk coach ser till helheten och inte bara till vad som är strategiskt bäst för din karriär utan vad som är bäst för hela dig som människa (där arbetet naturligtvis är en stor del). Detta är ingen terapi, men utmynnar ändå i tydliga insikter och resultat. En coach är utbildad att vara lyhörd och ställa de rätta frågorna och kanske kan ge dig ett annat perspektiv på saker. En coach får inte ha en egen agenda eller ge råd utan utgår alltid från ditt mål och dina målsättningar.

 

Det unika med KarriärCoachernas ”Holistisk coaching” är att våra coacher också är utbildade och har stor erfarenhet inom friskvård och stresshantering. Detta bidrar till att vi alltid tittar till helheten när det krävs. Vill man kan man naturligtvis också få råd kring dessa specifika områden.

Upplägg

Detta är ett upplägg främst för chefer men även medarbetare som känner att de vill utvecklas i sin roll o men också som människa. Vi börjar alltid med ett första förutsättningslöst möte med valfri coach för att göra en nuläges- och behovsanalys. Utifrån målsättning lägger coachen upp ett förslag på hur många tillfällen och hur ofta ni ska ses. Ibland vill man nå specifika och konkreta mål, andra gånger är det behovet mer att ha en egen coach och ett bollplank som man träffar regelbundet för stanna upp och reflektera.

Fakturan kan ställas till så väl arbetsgivare som privatpersoner.

Låter det intressant?
Kontakta då oss på info@karriarcoacherna.se eller ring 0708-67 84 87 eller 073-228 10 88, så berättar vi mer.

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.