NY SOM CHEF – EGEN COACH I 12 MÅNADER

Att bli chef för första gången är för de flesta ett stort steg som är både spännande och utmanande.

 

Det är därför viktigt att få en bra start för att hitta sitt sätt att leda, utvecklas, förstå hur sina styrkor och utvecklingsmöjligheter samt hitta balansen mellan jobb och privatliv. Mycket stöd får man naturligtvis från sin chef, men inte allt.

 

Med vårt program ”Ny som chef” får man en professionell coach att bolla sin nya situation och utmaningar med, förstå och utveckla sina egenskaper, färdigheter samt sina egna behov i den nya rollen. Detta skapar en tryggare ledare med ökad självinsikt och självförtroende. En trygg ledare skapar i sin tur ett tydligare och tryggare ledarskap. För att kunna leda andra behöver jag först förstå mig själv.

Ny som chef – innehåll:

Under de första fyra träffarna gör vi en kartläggning med tester/analyser/undersökningar/övningar för att identifiera styrkor och utvecklingsområden, färdigheter, målsättning etc.(Något som följs upp i slutet av året för att mäta resultatet.)
Därefter tar man löpande upp det man antingen har fått i uppgift att göra eller det som den som coachade har behov av att bolla och reda ut.
Det som skiljer oss från många andra coachprogram är att vi även fokuserar på livsbalans och stresshantering, vilket leder till ett långsiktigt och hållbart ledarskap.

 

Vår metod bygger på individuella, konfidentiella coachande samtal med samma coach under hela processen. Programmet består av 12 träffar à 1-2 timmar per tillfälle inklusive uppföljning. De första fyra träffarna sker varannan vecka och därefter träffar man sin coach en gång/månad. Vi erbjuder dessutom möjligheten att välja sin egen coach och träffa eller prata med denna innan man sätter igång. Allt för att säkerställa att det finns förtroendet mellan coach och klient.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information och bokning på info@karriarcoacherna.se eller ring 0708-67 84 87.

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.